Karabük 2 Şubesi

MAAŞ PROMOSYONU HAKKINDA…

 

Üniversitemiz ile Vakıfbank arasında imzalanmış olan maaş promosyon anlaşmasının; enflasyon karşısında çalışanlarımız aleyhinde güncelliğini kaybetmesi sebebiyle yeni promosyon anlaşmasına gerek duyulmaktadır.

 

Adı geçen bankaya 04.03.2022 tarihinde (EK-1) Sendikamızın talebi ve Üniversitemiz aracılığı ile mevcut anlaşmanın revize edilmesi talebinde bulunulmuş, 15.09.2022 tarihinde (EK-2)  banka tarafından talebimizin uygun görülmediği, kurumumuza bildirilmiştir.

 

Eğitim Bir Sen 2 No’ lu Şube Başkanlığımız ve Üniversitemiz Yönetimi tarafından mevcut promosyon anlaşmasının fesih şartlarını belirlemek için ilgili bankaya bildirimlerde bulunulmuştur.

 

Mevcut banka ile yeni anlaşma sağlanamadığından, yeni maaş promosyonu anlaşması için çalışmalara başlanmıştır.

Üyelerimizin maaş promosyonunda azami fayda sağlanması hususunda Üniversitemiz Yönetimi ile beraber Sendikamız, yeni maaş promosyon anlaşması yapılmasını hedeflenmektedir.

 

EK - 1

 

 

EK - 2

 

 

GÖRÜŞMELER